Falsafah Sekolah

Setiap pelajar berpotensi berkembang maju dan mencapai tahap kegemilangan berteraskan konsep kesepaduan ilmu, iman dan amal untuk menjadi insan yang holistik yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Usaha ke arah ini melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan tinggi, berakhlak mulia, gigih, kreatif, inovatif, responsif dan mempunyai tanggungjawab untuk kejayaan dan kemakmuran agama, bangsa dan Negara.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment